7/10 A l'Aire

Dissabte 7 d’Octubre, 20h. A l’Aire al Festival Hummus- Fira Mediterrània de Manresa

Nou repertori de música tradicional catalana, amb Elena León- saxo soprano, Marina Vallet- saxo alto, Marcus Gibert- saxo tenor, Nuria Brull- saxo barítono.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/69172/humus/mediterrani/surt/primer/cop/al/carrer/trasllada/propostes/ball/placa/europa


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.